Neljän pilarin astrologiaa vuodelle 2019

Esittely

Kohtalaisen uutena Suomen Ammattiastrologien jäsenenä ja blogin kirjoittajana haluaisin esittäytyä pikaisesti ennen varsinaista blogikirjoitusta.


Minun nimeni on Paula Parjo. Vuosi sitten liittyessäni Suomen Ammattiastrologeihin, olin ensisijaisesti fengshui-konsultti ja toissijaisesti astrologi. Vuoden aikana ovat roolit kääntyneet vastakkaisiksi.
Astrologina harjoitan kiinalaista, länsimaissa vähemmin tunnettua astrologian muotoa, joka tunnetaan virallisemmin kohtalon neljänä pilarina. Kiinnostuin menetelmästä, sillä se on hyvin kokonaisvaltainen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta.

Jotta puurot ja vellit eivät menisi tyystin sekaisin, kirjoitan tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessani myös kiinalaisen astrologian ja horoskoopin erosta, joka on monelle varsin vaikea ymmärtää. 

Maailmankatsomus taustalla

Pidin Suomen Fengshui ry:lle vuosiluennon tammikuun alkupuolella, kertoen alkavan maasian vuoden energioista niin fengshuin, kuin neljän pilarin kannalta. Aiheeseen enemmän perehtynyt luentoyleisö ei juurikaan tarvinnut pohjustusta aiheeseen, mutta tämän artikkelin lukijoille lienee syytä kuvailla lyhyesti perusasiat.
Kiinalaisen metafysiikan kaikki tunnetut haarat perustavat oppinsa taolaiseen maailmankatsomukseen pohjautuvaan kiinalaiseen kosmonologiaan. Maailmankaikkeuden perimmäinen elinvoima on dualistinen kokonaisuus, jossa yin-voima ja yang-voima vuorottelevat, pyörittäen universumin dynamoa.


Kaiken olevaisen luomis- ja elinvoima, qi, kuvailla toisistaan riippuvaisina alati muuttuvina yininä ja yangina. Tämä energia, qi, voidaan kuvailla myös viitenä erilaisena ja eri aikoina ilmenevänä qi’nä. Länsimaissa qi’n ilmeneminen kuvaillaan usein viitenä elementtinä lyhennettynä. Elementit kuvaavat elinvoiman laatua ja ominaisuuksia, mutta myös aikaa.


 Neljän pilarin historiaa lyhyesti


Neljän pilarin astrologia on kehittynyt nykymuotoonsa noin reilu tuhat vuotta sitten. Sitä edelsi kuitenkin erilaisten menetelmien ja ajanlaskutapojen kehittyminen, jotka vaikuttivat ratkaisevasti neljän pilarin kehittymiseen.

Kiinalaiset ajanlaskumenetelmät ovat varsin monimuotoiset ja eri ajanlaskutapoja käytetään rinnakkain toisten menetelmien kanssa. Neljän pilarin astrologia perustuu nk. jiazi-kalenterin (tunnetaan myös ganzhi’nä) ja aurinkokalenterin tai kuukalenterin yhdistelmään.

Jiazi-kalenteri on Yijingiin (I-Ching, Muutosten klassikko) pohjautuva kuusikymmenvuotinen kalenteri, jossa kukin vuosi kuvataan taivaallisella rungolla ja maallisella oksalla. Vanhimmat merkinnät ajanlaskutavasta on löydetty nk. oraakkeliluista ajalta n. 1250 eaa, jolloin ennustuksen päiväys merkittiin runko-oksa parina oraakkeliluuhun.

Jiazi-kalenterissa vuorottelevat yin- ja yang pilarit, taivaallisen rungon polariteetin mukaisesti. Ajanlaskumenetelmää on varmuudella käytetty kuvailemaan vuosilukuja Qin-dynastian ajalta (221 – 206 eaa) lähtien. Menetelmä on siis huomattavan vanha.

Vaeltavat buddhalaismunkit Intiasta veivät mukanaan Kiinaan ajatuksen eläinhoroskoopeista 600-luvulla, joita alettiin rinnastaa maallisiin oksiin kouluttamattomissa piireissä. Eläinhoroskooppi-ajattelu on huomattavan paljon nuorempaa, kuin maalliset oksat, joihin on alkujaan liitetty eri vuodenaikoina vallitsevat elementit.

Eläinhoroskooppi-ajattelua leimaa eläimeen liitettyjen ominaisuuksien siirtäminen horoskoopin haltijaan, mikä ei suinkaan ole astrologiaa, vaan horoskooppia-ajattelua. Oikeaoppinen neljän pilarin astrologinen kartta kuvaa pikemminkin maisemaa, jossa on vallitseva ilmasto ja vuodenaika, mutta vaihteleva säätila.

Kiinalainen Hsia-kalenteri (夏历) tunnetaan myös nimellä tuhatvuotinen kalenterin (万年历), se perustuu jiazi-kalenterin ja kiinalaisen aurinkokalenterin yhdistelmään. Hsia-kalenteria käytetään oikeaoppisen neljän pilarin kartan (ziping bazi) laatimiseen, jossa henkilön syntymän hetkelle laaditaan neljä pilaria; vuodelle, kuukaudelle, päivälle, sekä tunnille omansa. Näin ollen syntymäkartalle voi olla liki 13 miljoonaa eri vaihtoehtoa.

Kiinalainen aurinkokalenteri perustuu astronomiseen aikaan. Maallisten oksien katsotaan alkavan talvipäivänseisauksesta, jolloin yang syntyy ja alkaa kasvaa. Aurinkokalenteri alkaa Kevään alusta, 立春 lìchūn, jolloin aurinko on 315० elliptiikalla. Useimmiten päivä on helmikuun 4. gregoriaanisessa kalenterissa.

Kuukalenteri perustuu kuun vaiheisiin. Kuuvuosi vaihtuu toisena uusikuuna talvipäivänseisuksen jälkeen. Kuu-kuukausi on kahden uudenkuun välinen aika. Kuukalenterin mukaan juhlitaan kevätjuhlaa, joka tunnetaan paremmin kiinalaisena uutenavuotena. Kuukalenteria käyttävä tulkitsija saattaa saada alkuvuotena syntyneelle tyystin eri vuosipilarin, kuin aurinkokalenteria käyttävä kollega, mikä vaikuttaa tulkintaan ratkaisevasti.

Maasian vuosi Ji Hai


Helmikuun 4. päivänä 2019 alkavan vuoden runko-oksa parin muodostaa yin-maa Ji, sekä sian maallinen oksa. Yin maa kuvaa pehmeää ja ravinteikasta viljelysmaata. Sian oksa kuvastaa ajallisesti talvea, jolloin vesienergia on vireää ja kevään kohoava energia on vasta syntymässä.

Yin-maa Ji merkitsee varastoitumista maahan. Maan qi on valmis sekä vastaanottamaan, että luovuttamaan energiansa uusiutumista varten. Ji kuvastaa kehitysvaihetta, jolloin energiaa varastoidaan, kerätään ja akkumuloidaan.

Ji yin-maa kuvaa kykyä ratkaista pulmia, sillä se on vakaa ja kärsivällinen, mutta myös mukautuvainen. Yin-maan ominaisuuksiin kuuluu kannattelu ja ylläpitäminen; aivan kuten viljelysmaa tarjoaa kasvualustan siemenille, mutta viljelysmaa myös suojaa juuristoa ja antaa voimansa kasveille, tai maa vastaanottaa kuolleen fyysisen energian, pilkkoo sen ja synnyttää uuttaa energiaa kompostoinnin kautta.

Sian maallisen oksan runko on yin, mutta sisäisesti yang. Sian oksa kuvaa aikaa, jolloin yin on enimmillään yin ennen talvipäivänseisausta. Talvi on veden aikaa, jolloin energia suuntautuu alaspäin, vajoaa ja levittäytyy.

Sian oksa pitää sisällään piilevän rungon Ren, yang-vesi, sekä Jia yang-puu. Yang-vesi on vireää, voimakasta ja ajankohtaista. Yang-puun piilevä runko kuvaa syntymässä olevaa puun energiaa, joka on vielä avuton ja heikko.

Maan energia on sian kuukaudessa, eli talven ajassa vetäytyvää, metallin energia on heikkenevää ja tulen energia on katoava ja äärimmäisen heikko, aivan kuten kesän valo ja lämpö on marraskuussa enää vain muisto.
Taivaallisia runkoja ja maallisia oksia voi kuvailla myös trigrammein ja heksagrammein. Yin-maa Ji voidaan kuvailla maan trigrammilla Kun ja sian oksaa voidaan kuvailla heksagrammilla 2, myös Kun. Heksagrammi 2 edustaa sisäistä virtausta, jolloin energia vajoaa ja maa vastaanottaa sen. Maa edustaa energialle lempeää ohjausta ja täyttymystä. Heksagrammi Kun edustaa henkistä ohjausta ja apua oman tien löytämiseksi.

Vuoden teemat

Arvioidessa ja ennustaessa alkavan vuoden tapahtumia, voi aina tutkia menneisyyttä. Jiazi-sykli on 60 vuotta, joten tutkaillessa vuosien 1959, 1899 sekä 1839 tapahtumia, saa kohtalaisen hyvän mielikuvan mitä on odotettavissa.

Maasian pilari koostuu kolmesta keskenään ristiriitaisesta elementistä; vetäytyvä maa pyrkii rajoittamaan vireää vettä ja vastasyntynyt puu pyrkii rajoittamaan maata. Pehmeä yin-maa liettyy ajan saatossa runsaasta vedestä, mikä heikentää maan voimaa varsinkin loppuvuodesta. Liettyminen kuvaa myös oikeustajun heikentymistä.

Maa edustaa kansaa, naispuolista väestöä, sekä työväestöä. Yin-maa edustaa myös kohtua, vatsaa ja pernaa. Se kuvaa varastoja, tehtaita ja suuria vaunuja. Maan tunne on tyytyväisyys ja tyytymättömyys. Elinkeinoista ja teollisuusaloista maa edustaa elintarvikealaa, kiinteistöalaa sekä rakentamista, maahan ja luonnonvaroihin liitettäviä aloja kuten kaivosalaa tai kiviveistämöjä. Maa edustaa myös vakuutusalaa, kirjanpitoa ja pörssiä. Maan toimiin kuuluu myös antiikki ja historia, parantaminen ja mietiskely jne.

Vesielementti edustaa vakiintumattomia nuorehkoja miehiä, seikkailijoita ja hämärä-heikkejä. Vesi liitetään maanalaisiin paikkoihin, vaaraan ja veden läheisyyteen. Vesielementti kuvaa kehon nesteitä, kuuloa ja korvia, sekä munuaisia. Pelko on veden tunne ja liikuttava voima. Elinkeinoista merenkulku, liikenne- ja kuljetusalat, turismi, sekä puhetyötä tekevät lukeutuvat vesielementin alaisuuteen. Vesivarannot ja luonnon vedet, kalatalous, sekä informaation välitys yleisesti kuuluvat elementin alaisuuteen.

Yang-puu kuvaa aikuisia ja keski-ikäisiä miehiä. Puun energia on aloitteellinen, aggressiivinen ja kasvava. Yang-puu kuvaa alaraajoja, maksaa ja sappea. Puu-elementti kuvaa ostoskeskuksia, tornitaloja sekä metsiä. Puuhun liitetään kiukun ja vihan tunteet, sekä huutaminen. Elinkeinoista ja teollisuusaloista puuta edustaa puu- ja metsäteollisuus, paperiteollisuus, rakennusteollisuus, viljely, sekä eri sesonkialat. Puuelementtiin liitetään vahvasti myös kirjallisuus, ideologiat, politiikka ja innovatiivisuus.

Nämä kaikki aihealueet kun yhdistää, voimme hyvin kuvitella että maailmanpoliittinen tilanne ei ole niin vakaa, kun voisi olettaa. Pinnan alla kytee kasvava pelko ja viha, joka lietsoo levottomuuksia. Tuli edustaa optimismia ja tulen puute johtaa vähitellen talouden hiipumiseen.

Kuljetusaloilla kilpailu kiristyy ja onnettomuusriski suurenee. Metalliteollisuuden kilpailukyky paranee muutaman heikon vuoden jälkeen, mikä on näkynyt jo Suomen telakkateollisuuden näkymien parantumisena jo aiemmin talvella. Puu- ja metsäteollisuudelle voi ennustaa orastavaa kasvua. Siitä huolimatta edessä on todennäköisesti taantuma, mutta ei aivan vielä.

Luonto elää omaa elämäänsä ja aina on luonnonkatastrofeja jossain päin maailmaa. Tulvariski on silti kohonnut alkavana vuonna ja vaarassa on erityisesti alavat maat, sekä ihmisen toimista vajoavat maa-alat. Indonesian pääkaupunki Jakarta on todellisessa vaarassa, vain mainitakseni esimerkin. Rankkasateet ovat saaneet jo kokonaisia kaupunkeja tulvimaan mm. Australian koillisrannikolla Queenslandissa.

Maanvajoamien riski on kohonnut, samoin kaivosonnettomuuksien. Uutisiin on jo noussut Brasiliassa kaivoksen padon murtumisen aiheuttaman laajan mutavyöryn tuhot. Laajat tulvat maailmalla voivat vaikuttaa satonäkymiin ja ruoan hinta mahdollisesti nousee. Merenkulussa rahtiliikenteen kova kilpailu lisää riskienottoa, mikä saattaa näkyä lisääntyneinä merionnettomuuksina. Yleisesti ottaen kuljetusala kokee paljon haasteita alkavana vuonna.

Alavire yleisessä ilmapiirissä on levoton ja epävakaa; ihmisten luottamus heikentyy hiljakseen, mikä lisää vallankäyttäjien haasteita. Valtapiirien intressit eroavat paljon toisistaan, mikä johtaa ajan saatossa keskusvallan heikentymiseen ympäri maailman. Kompromissit ja lahjusskandaalit murentavat valtaeliittiä, mikä antaa pontta erilaisille kapinaryhmittymille toimia.

Mainitsemani veden liettyminen kuvaa paitsi oikeustajun heikentymistä, mutta myös korruptiota ja väärinkäytöksiä. Alkuvuoden hoitokotiskandaali kielii juuri tästä arvojen ja moraalin rapautumisesta, joka on vuoden teemoja.

Vuoden energioissa on piilevää vihaa ja aggressiivisuutta, mikä saattaa näkyä sissisotina, kansannousuina, terrorismina ja salamurhina pahimmillaan. Historiaa tutkien voimme nähdä hyvin selkeän yhteyden; yhtenä esimerkkinä mainittakoon Tiibetin kansannousun ja miehityksen 1959, jonka seurauksena Dalai Lama pakeni maasta.

Saman energian henkisempi ja lempeämpi muoto kannustaa laajentamaan tietoisuutta, kannustaa opiskelemaan ja matkustamaan, kannustaa kohtaaman pelot ja käsittelemään ne. Vesielementti edustaa myös intuitiota ja sisäistä viisautta ihmisessä.

Sian oksa edustaa yhtä nk posti- tai kyytihevosista, mikä lisää matkustusintoa. Vaikka sian oksa on ulkoisesti yin, ystävällinen ja vetäytyvä; utelias ja vilkas mieli johtaa opintoihin ja matkusteluintoon. Usein nämä aiheet myös yhdistyvät. Retriitit ja henkiset matkateemat saavat yhä suurempaa suosiota.

Henkisen heräämisen lisäksi ympäristötietoisuus lisääntyy entuudestaan. Varsinkin vesistöjen kunto puhuttaa; muovit meressä aihe on edelleen ajankohtainen. Suuremman yleisön tietoisuuteen nousee luultavasti myös juomavesi ja suuressa maailmassa vaikuttavat vesikartellit, jotka ovat jo pitkään säännöstelleet juomavettä osassa maailmaa taloudellisin perustein. Tosin aiheena se nousee mahdollisesti esiin vasta vuoden päästä, jolloin metallin kriittisyys lisääntyy.

Vesiteema

Neljän pilarin astrologia perustuu kuudenkymmenen vuoden isoon sykliin, joka pitää sisällään kaksitoista lyhyempää, viiden vuoden sykliä. Joulukuun 8. 2018 alkoi uusi viiden vuoden jiazi-sykli, jonka pääelementti on vesi. Tästä syystä maasian teemat ovat nousseet ajankohtaiseksi jo ennen kiinalaista vuodenvaihdetta.

Kukin viidestä elementistä hallitsee vuorollaan viisivuotissykliä, jolloin määrätyt aiheet ovat tavanomaista ajankohtaisemmat. Vesi edustaa kommunikointia, liikennettä, sekä viisautta. Veden qi’n ominaisuus on vajoava ja muodoton, joten vesi elementtinä tarvitsee maata antaakseen itselleen muodon ja suunnan. Maa voidaan ajatella siis veden astiana. Veden tunne on pelko, joka ohjaa ihmisen vaistoja ja terävöittää reaktioita.

Vuoden maaenergia on pehmeää, eikä se ole kyllin vahva antamaan muotoa virtaavalle vedelle. Alkuvuotena maa on vielä vahva ja kevään puuenergia ohjaa qi’tä edelleen kesän tuleen, mutta syksyn tullen maa heikkenee ja veden voima kasvaa.

Maasian vuosi on johdatus seuraavaan vuoteen, metallirotan vuoteen, joka tuo mukanaan hyvin vahvan ja jyrkän metallin ja veden toimeenpanevan energian ja nämä energiat lisääntyvät voimallisesti elokuusta alkaen, kun siirrymme vesiapinan kuukauteen.

Metallielementti edustaa kokoavaa ja eriyttävää voimaa, joka erottelee tarpeellisen tarpeettomasta, muokkaa ympäristöään vahvasti ja toimeenpanee erottelun. Metallin ilmaisu on vesielementti, joten syksystä alkaen voimme odottaa muutoksia yleisessä ilmapiirissä. Veden todellinen voima alkaa näkyä marraskuun 11. päivä alkaen.

Vesielementti edustaa vain yhtä qi’n ilmenemismuotoa, eikä se ole milloinkaan ”vain”, vaan ainoastaan ”eniten”, aivan kuten yin ja yang voivat ilmetä vain suhteessa toisiinsa eniten yin – vähiten yang tai eniten yang – vähiten yin. Tästä syystä ei ole mitään ehdotonta ja jokainen hetki tapahtuu muutosta, joka vaikuttaa meihin, joko omaa energiaa lisäävästi tai heikentävästi. Se on veteen piirretty viiva, aivan kuten tulevaisuuskin. 
Ystävällisin terveisin, Paula
Jälkikirjoitus: Mikäli lukija on törmännyt vastaaviin kirjoituksiin, missä esitetään selkeästi poikkeavia näkemyksiä, niin haluan selventää, että erot tulkitsijan kirjoituksessa johtuvat käytetyistä lähteistä ja menetelmistä. Jokunen tulkitsija esimerkiksi viittaa tulielementtiin tälle vuodelle, selventämättä käyttäneensä neljän pilarin asemasta, tai sen lisänä esimerkiksi ns. onnentähtiä, tai qimendundjia-ennusmenetelmää.


Paulan verkkosivut: http://www.noctiluca.fi/
Puhelinnumero: 040 5502205
Sähköpostiosoite: paula@noctiluca.fi

Julkaissut suomenammattiastrologit

Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: