Yhteystiedot

Suomen Ammattiastrologit ry
c/o Anne Sundell
Holmintie 2

65610 Mustasaari

ammattiastrologit@gmail.com

Yhdistyksen johtokunta
Anne Sundell, puheenjohtaja
Kirsi Halla-Seppälä, varapuheenjohtaja
Johanna Vilén, sihteeri

Paula Parjo

varajäsen Tarja Karlsson

TIETOSUOJASELOSTE                Päivitetty 6.6.2018

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattiastrologit ry
c/o Anne Sundell, Holmintie 2, 65610 Vaasa
ammattiastrologit @ gmail.com
Yhdistysrekisterinumero: 181188

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Anne Sundell, puheenjohtaja
050-3572102

Rekisterin nimi
Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenyyden hoitamiseen tarvittava tietojen ylläpito, jäsenmaksujen keräämistä ja jäsenille tarjottavien palveluiden toteuttamista varten.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jäsenmaksutiedot, liittymispäivä ja eroamispäivä, sekä jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Oikeus tietojen tarkastukseen ja korjaamiseen
Jäsenellä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteritiedot. Jäsenellä on myös oikeus virheellisten tietojen korjaamiseen. Pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle tai sen hetkiselle jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa että sähköisesti talletettuja tietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja vain niiden yhdistyksen johtokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden toimesta, joiden tehtävään se kulloinkin kuuluu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: