Vuoden Astrologi

Vuoden Astrologi -tunnustus myönnetään astrologiaa innovatiivisesti ja mielenkiintoisesti esiin tuoneelle astrologille tai taholle. Vuoden Astrologin valitsee vuosittain Suomen Ammattiastrologit ry, joka on vuodesta 2000 lähtien toiminut suomalaisten ammattiastrologien verkostona.

Vuoden 2017 Astrologi: Astro Logos

Astro Logos on astrologinen, nykyisellään aikakauslehtityyppinen julkaisu. Lehti on ollut olemassa jo yli 40 vuoden ajan ja siitä on ilmestynyt yli sata numeroa, mikä on arvostettava saavutus. Lehti on Suomen Astrologisen seuran jäsenlehti, jota ovat tehneet vuosien varrella astrologian harrastajat; lehden päätoimittajat, toimituskunta ja avustajat, kääntäjät, oikolukijat ja taittajat sekä artikkelien kirjoittajat. Astro Logos on herättänyt kiinnostusta astrologiaan ja kohottanut astrologian profiilia. Lehti havainnollistaa monipuolisilla artikkeleillaan sitä, miten astrologisella viitekehyksellä voi peilata ilmiöitä niin henkilökohtaisesta kuin yleismaailmallisesta näkökulmasta. Astro Logos on yhdistänyt astrologian piirissä toimivia ihmisiä toimien tiedottajana ja tarjoamalla kanavan, jossa harrastajat ja tutkijat voivat tuoda esille näkemyksiään ja tutkimuksiaan. Pienellä kielialueella ilmestyvä julkaisu on herättänyt myös kiinnostusta maamme rajojen ulkopuolella.

Vuoden 2016 Astrologi: Risto Vartiainen

Risto Vartiaisen pitkäjänteinen ja laaja-alainen toiminta astrologiaharrastuksen parissa 1970-luvulta lähtien on rikastuttanut ja vahvistanut harrastusta maassamme. Vartiainen on jakanut eteenpäin monipuolista kiinnostustaan erilaisiin teorioihin, tekniikoihin ja näkemyksiin luennoilla, kirjoituksillaan ja pienryhmissä. Hän on innostanut ja ylläpitänyt kiinnostusta astrologiaan etenkin perustamallaan Yahoon keskustelufoorumi Linnunradalla. Vartiainen toimi Suomen Astrologisen Seuran järjestämän astrologisen tutkintolautakunnan jäsenenä. Lisäksi hän on konkreettisesti auttanut harrastusta välittämällä astrologista tietokoneohjelmaa Solar Firea, ja opastanut teknisissä ongelmissa. Vartiaista arvostetaan asiantuntijana ja neuvojana, joka on sisältäpäin tukenut astrologista yhteisöämme.

Vuoden 2014 Astrologi: Facebook-ryhmä Astris 
Astris on vuonna 2013 Facebookiin perustettu keskusteluryhmä, joka saavutti nopeasti suosiota astrologiaa harrastavien keskuudessa. Tällä hetkellä ryhmässä on yli 300 jäsentä. Se on uutta sosiaalista mediaa hyödyntävä matalan kynnyksen kohtauspaikka, jossa voi vapaasti jakaa ajatuksiaan. Keskustelut ja kysymykset astrologiasta auttavat verkostoitumaan muiden astrologiasta kiinnostuneiden kanssa. Ryhmä keskittyy länsimaiseen trooppiseen astrologiaan, mutta ei sulje pois ajoittaisia kommentteja muista astrologian alalajeista. Keskustelu on vilkasta ja keskustelujen sävy on ollut myönteinen, erilaisuutta kunnioittava. lue lisää…

Vuoden 2013 Astrologi: Marja-Liisa Niemi-Mattila 

Astrologi Marja-Liisa Niemi-Mattila on ollut perustamassa vuonna 2012 30 vuotta täyttänyttä Tampereen Astrologinen Seura ry:tä ja hän on ollut sen pitkäaikaisin puheenjohtaja. Niemi-Mattila on myös opettanut astrologiaa monien vuosien ajan Tampereen työväenopistossa. Nuo kurssit ovat olleet opiston suosituimpia ja ne ovat mahdollistaneet monelle paitsi innoittavan ensikosketuksen aiheeseen, myös syventäviä opintoja itsetuntemuksen ja maailmankuvan laajentamiseen astrologian avulla. Hänen järjestämänsä astrologiset kesäpäivät Kreivilässä ovat puolestaan toimineet monipuolisena täydennyskoulutuksena myös monelle nykyiselle ammattiastrologille. Niemi-Mattila on erityisen perehtynyt arkkityyppeihin ja asteroidien merkitykseen astrologisessa kartassa. Näistä teemoista hän on kirjoittanut kirjat: Ajattomat arkkityypit: Kreikan mytologian merkitys nykyihmiselle (1998) sekä Jumalainen mies: Kreikan mytologian miesarkkityypit ja nykymies (2008).

Vuoden 2012 Astrologi: Satu Ruotsalainen
Astrologi Satu Ruotsalainen on tuonut mediassa astrologiaa esiin monipuolisesti, käytännönläheisesti ja asiantuntevasti erilaisten haastattelujen ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelman yhteydessä kirkastaen näin astrologin ammattikuvaa muiden ammattien joukossa. Lisäksi hän luennoi aktiivisesti ja pitää kursseja aiheesta. Sadun nettisivut

Vuoden 2011 Astrologi: Eija Tång
Turun Seudun Astrologisen Seuran puheenjohtaja Eija Tång on omalla pitkäjänteisellä panoksellaan kehittänyt ja laajentanut viisivuotiaan seuran aktiivista toimintaa innostaen mukaan yhä useampia astrologian harrastajia Turun seudulta. Hän myös opettaa astrologian alkutaipaleella olevia Turun sekä Salon seuduilla madaltaen näin kynnystä alan harrastamiseen. Hän oli mukana puhelinastrologina MTV3:n suositussa, uraauurtavassa Astro-TV -ohjelmassa. Eija Tång toimii astrologina Salossa, ja hänelle on kehittynyt alueelle laaja asiakasverkosto. Eija Tång on rauhallinen ja itsestään numeroa tekemätön astrologian tekijä, joka itseään säästämättä organisoi ja vie asiaa väsymättä eteenpäin. Eijan sivut.

Vuoden 2010 Astrologi: Astro-TV:n astrologit
MTV3:lla kesäkuusta 2009 kuutena päivänä viikossa pyörinyt puolen tunnin astrologinen televisiosarja on uudenlainen tapa tehdä astrologiaa. Ohjelma on tuonut astrologiaa esiin myös uusilla foorumeilla. Joitakin televisio-ohjelmia astrologiasta on aiemmin ollut suomalaisessa televisiohistoriassa, mutta Astro-TV edustaa monella tavalla tuoretta ja aiemmasta poikkeavaa näkökulmaa:
  • TV-kasvoina on useita astrologeja ja ohjelma tuo esiin erilaisia astrologian osa-alueita.
  • Ohjelma tarjoaa lisäksi henkilökohtaisen palvelun puhelinastrologien myötä. Mukana ohjelmassa on kaikkiaan parikymmentä astrologia ja astrologian harrastajaa.
  • Ohjelma on myös viihteen keinoin toteutettu astrologian opetusohjelma, jossa katsojalle avataan astrologisia käsitteitä ohjelma-ajan ja -rakenteen puitteissa.

Ohjelma jatkuu keväällä 2010. Lisätietoja.

Vuoden 2009 Astrologi: Richard Tarnas 
Suomen Ammattiastrologit ry on valinnut Vuoden 2009 Astrologiksi Richard Tarnasin, joka toimii filosofian ja psykologian professorina San Franciscossa (The California Institute of Integral Studies). Professori Tarnas tarkastelee historiaa astrologian menetelmien keinoin teoksissaan ”Cosmos and Psyche” (2006) sekä ”The Passion of the Western Mind” (1991). Molemmissa teoksissa, mutta erityisesti Cosmos and Psychessä hän on hyödyntänyt ns. astrologisia synodisia syklejä. Historian syklien ymmärtämisen myötä on mahdollisuus luoda uutta tulevaisuutta. Professori Tarnas toimii uraauurtavana tutkijana tieteen ja astrologian välimaastossa. Lue lisää 
Ks. myös ennakkotietoa maaliskuussa 2009 ilmestyvästä akateemisesta julkaisusta Archai: The Journal of Archetypal Cosmology, jonka tavoitteena on luoda uusi tieteenala liittyen prof. Tarnasin edustamaan arkkityyppisten kosmologisten syklien tutkimiseen www.archaijournal.org 

Vuoden 2008 Astrologi: Tarja Karlsson 
Suomen Ammattiastrologit ovat valinnneet Vuoden 2008 Astrologiksi Tarja Karlssonin. Valinnan perusteena on hänen toimintansa Turun seudun astrologisen toiminnan käynnistäjänä ja vetäjänä. Tarja Karlsson on edistänyt alan harrastajien ja ammattilaisten välisiä yhteyksiä suuresti ja erityismaininnan ansaitsee hänen rohkaiseva ja kannustava otteensa harrastajien tietotaidon lisäämisen suhteen. Hän on merkittävällä tavalla edistänyt astrologian tunnettavuutta ja tehnyt sen avarakatseisesti ja laaja-alaisesti ottaen kiitettävästi huomioon myös astrologian vähemmän tunnetut osa-alueet ja niiden parissa toimivat. 

Vuoden 2007 Astrologi: Marita Hölttä
Marita Hölttä on ollut vuosien ajan Suomen Astrologisen Seuran (ry)  johtokunnassa ja pitkäjänteisesti työskennellyt astrologian harrastuksen ylläpitämiseksi sekä edistämiseksi Suomessa. Erityisesti hän on kunnostautunut tiedon keruussa ja  välittämisessä Astro Logoksen toimittajana. Maritan panos harrastajien yhteenkokoamisessa ja koossa  pysymisessä seuran lehden kautta sekä erilaisten tapahtumien järjestelyissä on merkittävä. Vuoden Astrologi -valinnan kautta haluamme tänä vuonna nostaa esille taustatyön merkityksen. 

Vuoden 2006 Astrologi: Era Nova Bookshop
Valittiin vuoden 2006 Astrologiksi Helsingissä toimiva Era Nova Booksshop. Se on jo yli 20 v. ajan edistänyt astrologista harrastusta Suomessa välittämällä sekä ajankohtaisia astrologisia kirjoja että jo klassikoksi muodostuneita teoksi. 
Mervi ja Hans Löv toimivat aktiivisesti monilla alueilla, mutta Era Novan astrologisten kirjojen hyllyt ovat muodostaneet astrologian keskuudessa käsitteeksi. Kirjakauppa on toiminut myös kohtauspaikkana, joka on ohella tarjonnut mahdollisuuksia verkostoitua.

Vuoden 2005 Astrologi: Juhani Nummela
Suomen Ammattiastrologit ry on valinnut Vuoden Astrologiksi 2005 Juhani Nummelan. 
Nummela on vuosien aikana tehnyt paljon työtä astrologian koulutuksen kehittämiseksi, ja hänen jo 1980-luvulla julkaisemansa Astrologian käsikirja on kirjastojen lainatuimpia teoksia. Siitä otettiin joulukuussa 5. painos. Nummela on viime vuosina keskittynyt astrologian on-line -keskusteluihin mm. avaamassaan Astris-keskusteluryhmässä ja ollut valmis kommentoimaan ja vastaamaan alan harrastajien kysymyksiin. Nummela on ollut astrologisen tutkintolautakunnan jäsen sen alusta alkaen. Hän toimii astrologina oman toimensa ohessa. 

Vuoden 2004 Astrologi: Anyara-sivusto
Anyara-sivusto on lyhyessä ajassa noussut Suomen suosituimmaksi astrologiseksi internet-sivustoksi ja se on lisäksi maailmanlaajuisestikin ensimmäisten joukossa (Googlen astrologiahakemistossa etusivulla kärkijoukossa). Anyaran sivustolla käy päivittäin 2000-5000 kävijää. Anyaran uusi ja innovatiivinen näkökulma on oiva ikkuna astrologiaan niillekin, jotka eivät vielä astrologiaa syvemmin tunne. Aforismien avulla pääsee merkkien tunnelmaan ja kokenutkin astrologian harrastaja löytää sivustolta alati uusia asioita (aforismit, artikkelit, äänestykset). Anyaran tinkimätön tarkkuus ja omistautuminen aiheelle oli raadin mielestä erinomainen osoitus astrologisesta ajattelusta monipuolisella ja mukaansatempaavalla tavalla.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: